1991

vuodesta asti olemme auttaneet telakoita raskaiden teräsrakenteiden kanssa.

0
Maanosaa
0
Telakkaa
0
toimitettua työkalua
0
laivaa

Craftmer, vuodesta 1991

Laivateollisuuden työkaluja vaativimpiin töihin

Tausta ja vahvuudet

Tuotteidemme syntyhistoria juontuu 1970 -luvulle, jolloin Tauno Keskisarja toimi laivalevyseppänä ja alkoi kehittää työkaluja helpottaakseen omaa työtään. Näin syntyneiden työkalujen myynti- ja jatkokehitystyötä varten hänen poikansa Veli-Pekka Keskisarja perusti vuonna 1991 Craftmer Oy:n.

Yrityksen perustamisesta lähtien tavoitteenamme on ollut helpottaa ja nopeuttaa raskaiden teräsrakenteiden asennustyötä, sekä lisätä laivatelakoiden rungonvalmistuksen tuottavuutta kehittämällä levyseppien työmenetelmiä ja asennustyökaluja. Erityisesti olemme keskittyneet lohkovalmistuksen ja rungon koonnin asennustyön tuottavuuden ja työturvallisuuden parantamiseen.

Vahvuutenamme on oman alan vankka asiantuntemus ja erikoistuminen, omat tuotteet ja niiden kehittäminen, pitkät asiakassuhteet sekä laadullinen markkinajohtajuus. Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja tuotanto joustavaa.

Tuotekehitys

Tällä hetkellä valmistamme pääasiallisesti kahtakymmentä erilaista vakiotuotetta, yhteensä valikoimaan kuuluu yli 150 innovaatiota.  Osa työkaluista on kehitetty täysin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Yhteistyö suurimpien asiakkaiden, kuten Meyerin ja Sandvikin kanssa on tiivistä.

Kehitetyt työkalut vastaavat hyvin asiakkaiden tarpeisiin: Nykyaikainen laivanrakennus vaatii yhä kevyempiä ja kestävämpiä työkaluja. Työ on myös tehtävä yhä nopeammin, joustavammin ja tehokkaammin. Asiakkaat odottavat työkaluilta omakohtaista soveltuvuutta, helppokäyttöisyyttä, turvallisuutta, edullisuutta ja testauksen tuomaa varmatoimisuutta. Näihin kaikkiin vaatimuksiin olemme panostaneet ja palautteen mukaan siinä myös onnistuneet.

Työkalujen keveys ja kestävyys on saatu aikaan materiaalivalinnoilla ja jatkuva kehitystyö on muokannut työkaluista käytännöllisiä ja todistetusti aikaa säästäviä. Esimerkiksi nostokyvyn, sekä veto- ja työntövoiman testauksia jatketaan edelleen ja asiakkailta kerätään kokemuksia tuotteiden käytöstä. Työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota: monet Craftmerin työkalujen mahdollistamista menetelmistä lisäävät käyttöturvallisuutta. Nostoapuvälineiden yhteydessä toimitetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka EY:n vaatimusten mukaan takaa, että tuote on valmistettu tiettyjen standardien mukaisesti.

Vuonna 2021 Vesa Klen on siirtynyt enemmistöosakkaaksi. Veli-Pekka Keskisarja on siirtynyt viettämään eläkepäiviä.

Konsultointia pitkällä ammattitaidolla

Kehitämme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja

Tarjoamme konsultointia telakoille laivan rungon koonnin kaikkiin vaiheisiin. Kehitämme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja asennus- ja nosto-ongelmiin.

  • Pitkä kokemuksemme auttaa löytämään juuri teille oikeat työkalut.

  • Turvallisuus ja tuottavuus ovat etusijalla runkovalmistuksen ratkaisuissamme.