Evästeiden käyttö

Sivustomme käyttää evästeitä (engl. cookies). Eväste on käyttäjän laitteeseen tallennettava pieni tekstitiedosto, joka sisältää numeroita ja kirjaimia.

Hyödynnämme evästeitä saadaksemme tilastotietoa sivustomme käytöstä Google Analytics -palvelusta. Tämän tiedon avulla voimme varmistaa, että sivusto toimii käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi voimme nähdä, mitkä sivustomme osat kiinnostavat käyttäjiämme, mikä auttaa meitä kehittämään palveluamme.

Sivustoa käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Laitteesi selainohjelmasta riippuen voit sen toimintojen avulla myös halutessasi poistaa evästeet laitteeltasi tai estää niiden käytön kokonaan.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Craftmer Oy:n asiakasrekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 12 artiklan mukainen tietosuojaseloste. Päivitetty 1.11.2019.

Rekisterinpitäjä

Craftmer Oy
Y-tunnus: 2101208-6
Yhteystiedot: 02 432 7111, craftmer(at)craftmer.fi

Yhteyshenkilö

Vesa Klen
Yhteystiedot: 02 432 7111, vesa.klen(at)craftmer.fi

Rekisterin nimi

Craftmer Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste

Käsittelyn tarkoituksena on sopimukseen, suostumukseen tai lakiin perustuvan suhteen hoitaminen, kuten yhteydenpito, viestintä, markkinointi, asiakastuki, laskutus ja palveluiden toteuttaminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia rekisteröidyn tietoja: nimitiedot, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, asiointikieli, työnantaja, sopimus- ja asiakasnumero, asiakashistoria, palveluiden tilaus-, toimitus- ja sopimusehdot, käyttäjätunnus, salasana sekä suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, postin osoitetietojärjestelmästä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekisteristä sekä muista vastaavista luotettavista tietolähteistä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittamissa rajoissa valikoiduille yhteistyökumppaneille esimerkiksi palveluntuotantoa ja markkinointia varten. Tietoja voidaan luovuttaa liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietojen käsittelyaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista tai poistamista ja tietyissä tilanteissa oikeus siirtää antamansa tiedot toiselle palveluntarjoajalle.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Oikeuksien käyttäminen tapahtuu ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Automaattinen päätöksenteko

Rekisteröityyn ei pääsääntöisesti kohdisteta merkittäviä päätöksiä, jotka perustuisivat ainoastaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn. Automaattisesta päätöksenteosta informoidaan rekisteröityä erikseen.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjä tiedottaa tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle.

Valitusoikeus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä.